Club Nieuws

OPROEP AAN ONZE LEDEN !!!


Op zondag 26 mei 2024, richten we onze grootste organisatie in. Voor deze tocht hebben we

heel wat medewerkers nodig. Heel wat leden hebben zich al gemeld, maar we komen er nog

tekort. Daarom deze oproep aan al onze leden om ook eens te komen helpen, ook de vele

nieuwe leden zijn welkom. Dit is voor hen een kans om de andere leden beter te leren

kennen en te integreren in onze club.

Waarvoor hebben we nog mensen nodig ?


Zaterdag 25 mei

- In de voormiddag hebben we mensen nodig die in de startplaats komen helpen de

matten te leggen, dit duurt ongeveer 2 uur.

- namiddag klaarzetten van de startzaal en rustposten vanaf 13 uur.


Zondag 26 mei Startzaal vanaf 6.30 uur

- 1 persoon verkoop drankbons - 1 voor de toog - 1 voor keuken - 2 parking C.C.

- vanaf 17 uur enkele leden voor het helpen met de opruim


Zondag 26 mei Rustpost zaal Kloosterheide vanaf 7 uur

- 2 personen verkoop drankbons

- 1 persoon keuken

- 1 persoon afruimen


Zondag 26 mei Rustpost gemeenschapshuis Branst vanaf 7 uur

- 1 persoon toog

- 2 personen keuken


Indien je 1 of meerdere van deze jobs wil doen, neem dan contact op met onze secretaris

Marie-Christine.

Afschaffing betaalbewijzen voor leden 


Het bestuursorgaan, heeft na overleg met het federatieteam kwaliteit/promotie, beslist om de betaalbewijzen voor leden af te schaffen, gesteund door het akkoord van de meerderheid van de provinciale vertegenwoordigers. Er is nagegaan tijdens het overleg waarvoor de betaalbewijzen nog gebruikt werden. Het bleek dat het betaalbewijs door sommige clubs gebruikt werd als spaarkaart, voor de organisatie van tombola's of als controlekaart. Het gebruik van betaalbewijzen in deze situaties, kan door clubs makkelijk worden vervangen door iets anders te voorzien. (polsbandjes, voorgedrukte ticketjes met nummertjes, ....)
Het behoud van de betaalbewijzen, is hierdoor niet meer gerechtvaardigd. 
De grote administratieve vereenvoudiging, die met de afschaffing van de betaalbewijzen gepaard gaat, weegt zwaarder door bij de beslissing, dan het occassioneel gebruik ervan door een minderheid van onze clubs. Daarom is beslist met een meerderheid van de stemmen de betaalbewijzen af te schaffen vanaf Vlaanderen Wandelt op 28/04/2024. Uiteraard zullen we begrip tonen, in het geval een club na 1 maart toevallig zonder stock raakt. Uitzonderlijk kan men dan vroeger beslissen om reeds geen betaalbewijzen meer te geven.


Om misverstanden te voorkomen, willen we ook nog even expleciet meegeven dat de betaalbewijzen voor de niet-leden blijven gebruikt wordenWalking in Belgium 2025


Door het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen Vzw, werd beslist na overleg met de provinciale besturen, dat er in 2025 geen gedrukte versie van de Walking in Belgium(onze legendarische kalender in boekvorm) meer ter beschikking zal gesteld worden voor onze leden en clubs.  Dit omdat de informatie die in het boek staat, te snel achterhaald is door de vele wijzigingen. Vanaf 2025 zal dus nog enkel gewerkt worden met de online kalender. De online kalender wordt dus de enige, officiĆ«le kalender van Wandelsport Vlaanderen Vzw. Doordat aanpassingen in de online kalender steeds mogelijk zijn, kunnen we onze clubs en leden via die weg een veel betrouwbaarder bron van informatie ter beschikking stellen.   BELANGRIJK


- Gebruik steeds de E-mail adressen en telefoonnummers die op pagina 3 vermeld staan om onze bestuursleden te contacteren.

Contacteer ook de juiste persoon om misverstanden te vermijden. Financieel : Raphaƫl - Secretariaat : Marie - Christine - Kleding : Lieve