Club Nieuws

Afschaffing betaalbewijzen voor leden 


Het bestuursorgaan, heeft na overleg met het federatieteam kwaliteit/promotie, beslist om de betaalbewijzen voor leden af te schaffen, gesteund door het akkoord van de meerderheid van de provinciale vertegenwoordigers. Er is nagegaan tijdens het overleg waarvoor de betaalbewijzen nog gebruikt werden. Het bleek dat het betaalbewijs door sommige clubs gebruikt werd als spaarkaart, voor de organisatie van tombola's of als controlekaart. Het gebruik van betaalbewijzen in deze situaties, kan door clubs makkelijk worden vervangen door iets anders te voorzien. (polsbandjes, voorgedrukte ticketjes met nummertjes, ....)
Het behoud van de betaalbewijzen, is hierdoor niet meer gerechtvaardigd. 
De grote administratieve vereenvoudiging, die met de afschaffing van de betaalbewijzen gepaard gaat, weegt zwaarder door bij de beslissing, dan het occassioneel gebruik ervan door een minderheid van onze clubs. Daarom is beslist met een meerderheid van de stemmen de betaalbewijzen af te schaffen vanaf Vlaanderen Wandelt op 28/04/2024. Uiteraard zullen we begrip tonen, in het geval een club na 1 maart toevallig zonder stock raakt. Uitzonderlijk kan men dan vroeger beslissen om reeds geen betaalbewijzen meer te geven.


Om misverstanden te voorkomen, willen we ook nog even expleciet meegeven dat de betaalbewijzen voor de niet-leden blijven gebruikt wordenWalking in Belgium 2025


Door het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen Vzw, werd beslist na overleg met de provinciale besturen, dat er in 2025 geen gedrukte versie van de Walking in Belgium(onze legendarische kalender in boekvorm) meer ter beschikking zal gesteld worden voor onze leden en clubs.  Dit omdat de informatie die in het boek staat, te snel achterhaald is door de vele wijzigingen. Vanaf 2025 zal dus nog enkel gewerkt worden met de online kalender. De online kalender wordt dus de enige, officiĆ«le kalender van Wandelsport Vlaanderen Vzw. Doordat aanpassingen in de online kalender steeds mogelijk zijn, kunnen we onze clubs en leden via die weg een veel betrouwbaarder bron van informatie ter beschikking stellen.   !!!! Aandacht  Busreis Zonnebeke op 28 April 2024 !!!!!


VOORINSCHRIJVING : Tot zondag 24 maart 2024 = 10 euro met inschrijving wandeltocht.

Tot zondag 14 april kan je inschrijven voor de bus aan 10 euro maar dan moet je zelf

inschrijven ter plaatse. Daarna 12 euro mits plaats op de bus en zelf ter plaatse in te

schrijven. Neem hiervoor contact op met het secretariaatBELANGRIJK


- Gebruik steeds de E-mail adressen en telefoonnummers die op pagina 3 vermeld staan om onze bestuursleden te contacteren. Contacteer ook de juiste persoon om misverstanden te vermijden. Financieel : Raphaƫl - Secretariaat : Marie - Christine - Kleding : Lieve